Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Služby

Zabezpečujeme dodávky a montáže zariadení v širokom sortimente, predovšetkým:

 

·  klimatizačné zariadenia,

·  komfortné "split" systémy,

·  zariadenia "roof-top",

·  rôzne prevedenia fan coilov,

·  chladiče kvapalín rôzneho typu,

·  kondenzačné jednotky,

·  výparníky a združené jednotky,

·  turbokompresory a mnoho ďalších výrobkov.

·  vzduchotechnické jednotky,

·  chladiace veže,

·  zvlhčovače,

Neodmysliteľnou súčasťou služieb pre našich zákazníkov je servis a oprava klimatizačných a chladiacich zariadení.

 

MALÉ KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA OD 1 KW

·  okenné klimatizátory,

·  mobilné klimatizačné jednotky,

·  jednotky "split" v rôznych prevedeniach: nástenné, parapetné, kazetové, podstropné,     kanálové s výkonom až do 34 kW na jedno zariadenie,

·  jednotky "multisplit" v rôznych kombináciách s rôznymi výkonmi,

·  jednotky "fan-coil" v rôznych prevedeniach pre dvoj a štvortrubkový systém.

 

CHLADIČE KVAPALÍN OD 4 KW NOMINÁLNEHO VÝKONU

·  v prevedeniach do vnútorného alebo vonkajšieho prostredia, kompaktné alebo delené, so vzduchom chladeným, i vodou chladenými kondenzátormi s rôznymi typmi kompresorov:

- hermetické piestové,
- hermetické špirálové,
- polohermetické kompresory,
- skrutkové kompresory,
- turbokompresory,
- chladiče kvapalín s absorbčným chladením.

·  špeciálne chladiče "free cooling" - chladič využívajúci voľné chladenie na šetrenie spotreby elektrickej energie,

·  tepelné čerpadlá - chladiče s možnosťou využívania kondenzačného tepla s čiastočným získavaním odpadaného tepla a celkovým získavaním celého kondenzačného výkonu.

·  chladiče dodávame v nízkohlučnom, supernízkom alebo v štandardnom prevedení,

·  chladiče môžu byť vybavené príslušenstvom priamo vo výrobnom závode alebo po dodávke zariadenia už v prevádzke.

 

KONDENZAČNÉ JEDNOTKY A KONDENZÁTORY

·  Kondenzačné jednotky - jednookruhové a dvojokruhové s hermetickými a polohermetickými kompresormi s možnosťou širokého rozsahu výkonov a príslušenstva.

·  Kondenzátory s radiálnymi alebo axiálnymi ventilátormi, jednookruhové a dvojokruhové v rôznych prevedeniach podľa hlučnosti.

 

CHLADIACE VEŽE

·  uzatvorené chladiace veže,

·  otvorené chladiace veže,

·  hybridné chladiace veže,

·  sprchové kondenzátory,

·  ľadové zásobníky

 

ZVLHČOVAČE

·  vodivosť vody,

·  var vody,

·  para - para,

·  elektrina - para,

·  plyn - para.

 

Servis  je základom služieb poskytovaných našou spoločnosťou. Servisná činnosť zahŕňa

·  opravy,

·  repasie,

·  rekonštrukcie,

·  montážne práce

·  a uvedenie zariadení do prevádzky v celom rozsahu služieb klimatizácie a chladenia.

Ťažiskom našej servisnej činnosti sú pravidelné servisné prehliadky a opravy väčších chladiacich strojov s rôznymi druhmi kompresorov.

Pracovníci servisu zvládajú i tie najzložitejšie systémy v technologických procesoch pri príprave chladnej vody.

Zabezpečujeme servis stabilnej klimatizácie pre všetky druhy budov - obchody, reštaurácie, rodinné domy, banky, serverové miestnosti, kancelárie, supermarkety, hypermarkety, rozhlasové a televízne štúdia, atď.

Servisná činnosť poskytovaná spoločnosťou ENERKLIMA, s. r. o. zahŕňa aj opravu a servis špecifických chladiarenských zariadení, 

Dokážeme zabezpečiť nepretržitú prevádzku chladiacich strojov v dôležitých prevádzkach, pre ktoré je chladenie existenčne dôležité.